překlady textů Prague Translation

Tlumočení - ruština

Rádi pro Vás zajistíme jednosměrné tlumočení do ruštiny z češtiny, angličtiny nebo ukrajinštiny (

tlumočení ruština

). Obousměrný překlad je možný na základě individuální dohody.
Naše služba

tlumočení ruština

zahrnuje:
  • Tlumočení po telefonu (tlumočení ruština po telefonu)
  • Konsekutivní tlumočení při obchodních jednáních, včetně zahraničních cest nebo cest po České republice (konsekutivní tlumočení ruština)
  • Simultánní tlumočení včetně zahraničních cest nebo cest po České republice (simultánní tlumočení ruština)
  • Dlouhodobé tlumočení ve Vaší společností, včetně zahraničních cest nebo cest po České republice (tlumočení ruština pro společnosti)
  • Doprovodné tlumočnické služby

Za vhodné je vysvětlit některé pojmy tykající se druhu tlumočení za účelem usnadnění správného výběru.

Simultánní tlumočení je používáno nejčastěji na mezinárodních konferencích, kde přednášející mluví svým mateřským jazykem, přičemž tlumočníci se nacházejí v tlumočnických kabinách, a proto se takovému tlumočení také říká kabinové tlumočení. Tímto způsobem bývají rovněž tlumočeny filmy na filmových festivalech. Simultánně lze však tlumočit i bez technických pomůcek, a to šeptem do ucha klienta. Tento druh tlumočení se nazývá šušotáž, tedy tlumočení šeptem (z francouzského chuchoter).

Při konsekutivním tlumočení tlumočník mluví, až řečník vysloví část svých myšlenek a poskytne tlumočníkovi prostor k překladu. Tento druh tlumočení se používá většinou u rozhovorů státníků či obchodních jednání podnikatelů. Statistické údaje prokazuji, že jednání, při němž je aplikováno konsekutivní tlumočení nebývá časově náročnější než jednání, při němž tlumočení není nutné, jelikož konsekutivní tlumočení vede k větší stručnosti mluvicích.

Cena služby tlumočení ruština se odvíjí od místa, času a odbornosti terminologie předmětného tlumočení, avšak orientační ceny naleznete v našem ceníku.


© 2010-2015 Prague Translation - překlady textů,
překlady a tlumočení, právní překlady, angličtina, ruština a ukrajinština