překlady textů Prague Translation

Právní překlady

Nabízíme velmi kvalitní právní překlady odborných textů (smluv, stanov, soudních a úředních rozhodnutí, právních předpisů apod.). Právní překlady provádíme z/do ruštiny, ukrajinštiny, češtiny i angličtiny.

Právní překlady jsou odborné překlady právních dokumentů, u kterých záleží na profesionálním a přesném překladu, neboť se tyto dokumenty řídí právním řádem a musí přesně upravovat právní vztahy. Mezi takové právní překlady dále náleží žaloby, úřední formuláře a další. Naši překladatelé pro vás vypracují právní překlady soudní, obchodní i stavební obsahující všechny náležité odborné výrazy.

Právní překlady v oblastech:

  • občanské právo
  • obchodní právo
  • pracovní právo
  • trestní právo
  • evropské právo
  • mezinárodní právo
  • další právní oblasti a specializace

Pro vaše potřeby zajistíme nejen právní překlady, ale také tlumočení, právní korektury a notářská ověření. Kvalitní právní překlady představují jeden ze základů úspěchu. Právní překlady realizujeme z různých oblastí práva. S právními překlady právních dokumentů máme dlouholeté zkušenosti. Překládáme právní překlady pro celou řadu orgánů ČR.

Mezi naše klienty patří celá řada právních kanceláří, kteří využívají pravidelně naše služby. Překládáme pro ně právní překlady pomocí kvalifikovaných překladatelů s právním zaměřením. Zaručujeme tak vysokou kvalitu každého právního překladu.

Dodatečně nabízíme výuku ruštiny pro právníky, výuku ukrajinštiny pro právníky a výuku angličtiny pro právníky (International Legal English).


© 2010-2015 Prague Translation - překlady textů,
překlady a tlumočení,

právní překlady

, angličtina, ruština a ukrajinština