překlady textů Prague Translation

Ceník

Překladatelství je práce vyžadující mnoho znalostí a nejde jen o znalost jazyka. Aby byl text přeložen správně, musí překladatel přesně rozumět významu slova v daném kontextu, což vyžaduje studium oboru, jehož se překlad týká. Pokud jde o překlad například obchodní smlouvy, nastuduje si překladatel obchodní a občanský zákoník zemí, v jejichž jazyce je smlouva sepsána; přeložení potvrzení od lékaře vyžaduje od překladatele studium medicínské encyklopedie atd. Čas strávený nad překladem jednotlivých dokumentů se může podstatně lišit, proto je obtížně stanovit přesnou cenu, nicméně pro Vaši základní orientaci uvádíme následující ceny.

Překlady do ruštiny

- z ukrajinštiny do ruštiny120,- až 220,- Kč/NS
- z češtiny do ruštiny220,- až 320,- Kč/NS
- z angličtiny do ruštiny320,- až 420,- Kč/NS

Překlady do ukrajinštiny

- z ruštiny do ukrajinštiny120,- až 220,- Kč/NS
- z češtiny do ukrajinštiny220,- až 320,- Kč/NS
- z angličtiny do ukrajinštiny320,- až 420,- Kč/NS

Překlady do angličtiny

- z ruštiny do angličtiny320,- až 420,- Kč/NS
- z češtiny do angličtiny320,- až 420,- Kč/NS
- z ukrajinštiny do angličtiny320,- až 420,- Kč/NS

Překlady do češtiny

- z ruštiny do češtiny420,- až 520,- Kč/NS
- z ukrajinštiny do češtiny420,- až 520,- Kč/NS
- z angličtiny do češtiny420,- až 520,- Kč/NS

Tlumočení

 do 4 hodinnad 4 hodiny
- konsekutivní tlumočeníod 700,- Kč/hod.od 600,- Kč/hod.
- simultánní tlumočeníod 900,- Kč/hod.od 800,- Kč/hod.

NS – normostrana. V České republice je pojem normostrana stanoven na 1800 znaků (včetně mezer). Definice normostrany je uvedena ve vyhlášce ministerstva spravedlnosti ze dne 17. dubna 1967 č. 37/1967 Sb. § 24 odst. 2.


© 2010-2015 Prague Translation - překlady textů,
překlady a tlumočení, právní překlady, angličtina, ruština a ukrajinština